Ερευνητική εργασία: (Όπως δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας)

Πρόπολη: Βιοενεργά μόρια με αντιμικροβιακή δράση

Σταυρούλα Μαμούχα, Αναστασία Προμπονά

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,

Αγ. Παρασκευή, Αττική

Η πρόπολη είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο παράγεται από τις μέλισσες μέσω της συλλογής φυτικών ρητινών. H χημική της σύσταση καθορίζεται από την βοτανική και γεωγραφική της προέλευση, την εποχή συλλογής της, αλλά και από τον τρόπο εκχύλισης.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μελέτες με δείγματα πρόπολης τα οποία είχαν συλλεχθεί από την περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα και χρησιμοποιείται από την εταιρεία φυσικών καλλυντικών Mybee.

Οι μελέτες αφορούσαν την επιλογή του διαλύτη εκχύλισης, τον τρόπο εκχύλισης και τον έλεγχο της παρουσίας βιοενεργών μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν εκχυλίσματα πρόπολης από 95% ή 70% αιθανόλη και τα εξής πρότυπα βακτηριακά στελέχη: Staphylococcus aureus ATCC 29213, Micrococcus luteus ATCC 934 και Escherichia coli ATCC 25922.

Εφαρμόστηκε η μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιμικροβιακής ουσίας σε άγαρ (Disk Diffusion Assay) και η μέθοδος διάχυσης αντιμικροβιακής ουσίας από πηγαδάκια (Well Diffusion Assay). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας (διάμετρος ζώνης αναστολής ανάπτυξης για S. aureus και M. luteus 2±0,3cm και 1,8±0,2cm αντίστοιχα) αποδεικνύουν ότι τα εξεταζόμενα δείγματα πρόπολης έχουν αντιμικροβιακή δράση έναντι των υπό έλεγχο Gram-θετικών μικροοργανισμών (Διαβάστε περισσότερα…)