Νέες συσκευασίες για τα καλλυντικά mybee

Γυάλινες πολυτελείς συσκευασίες με αντλία ροής, ώστε να μην αλληλεπιδρούν με τις πρώτες ύλες των σκευασμάτων. Είναι αδρανείς και αδιαπέραστες έχοντας την δυνατότητα να προστατεύουν καλύτερα το περιεχόμενό τους.

Προστατεύουν τα καλλυντικά μας από χημικές και βιολογικές επιδράσεις, όπως τη μετάδοση μικροβίων που μπορεί να προκληθεί από την επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Εκτυπώσεις μεταξοτυπίας προκειμένου να αποφεύγετε η χρήση πλαστικής ετικέτας.

Σχεδιασμός προϊόντων ώστε να μειώνεται αισθητά η χρήση υλικών συσκευασίας.

Ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά και μελάνια νερού, απόλυτα φιλικά με το περιβάλλον.

new packaging all products